تحلیل‌گر شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا: برای ترامپ صحبت کردن، آسان‌ت...

تحلیل‌گر ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا ، تحریم‌ها را در کنار سوءمدیریت مسئولان، عامل مشکلات ایران دانست و گفت: برای ترامپ تنها صحبت کردن آسان است ترامپ می‌تواند بگوید که در کنار مردم ایران است...