تعداد هیأت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در خوزستان افزایش یافت...

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، گفت: با هدف کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده های کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف و هیأت های تشخیص در اهواز، ۵ هیأت حل اختلاف جدید تشکیل و اعضاء آن معرفی شد...

کتاب «خوزستان پشت خاکریز سیلاب» توسط  مجتبی گهستونی منتشر شد...

خوزستان پشت خاکریز سیلاب عنوان کتابی است که توسط مجتبی گهستونی گردآوری و تالیف شده است . این کتاب حاوی یکصد گزارش، یادداشت و مصاحبه که درباره سیلاب بهار ۱۳۹۸ خوزستان توسط خبرنگاران و دیگر نویسندگان ت...

برای عبدالرضا حیاتی، مردی که آغوشش بوی خدا می داد ؛ «فرشته ای با بال ش...

به پاس سالها شاگردی و به رسم ادب تقدیم باد به روح بلند هنرمند فرزانه، استاد عبدالرضا حیاتی که نه تنها در هنرورزی بلکه در چگونه زیستن، ردای معرفت بر قامتم دوخت. کسی که سال ها برایم زحمت کشید اما شرمس...

خدایا پناه میبریم به تو !

برای خلاصی از مصیبتهای خودساخته و دگرساخته ، گذشته را جبران کنیم و همه سرمایه های اجتماعی و نخبگان و ظرفیتهای کارآمد اقوام و استان را بکار گیریم تا تحول و تغییر را با آرامش بیشتر برای مردم به ارمغان ...