مهندس رضا جدیدیان سرپرست معاونت تولید نیروگاه رامین اهواز : پرسنل بهره...

مهندس جدیدیان ضمن ارج نهادن به زحمات پرسنل قسمت های مختلف نیروگاه ، پرسنل بهره برداری نیروگاه رامین را کسانی دانستند که در خط مقدم تولید ، در ماههای گرم سال و  به منظور تولید حداکثری و پایدار واحدها ...

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: برای رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین در ...

مودت : در خوزستان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز وجود دارد و برای تعلیم و تربیت این دانش آموزان از سرانه دولتی کافی برخوردار نیستیم. از این رو قادر نخواهیم بود گام های محکمی در راستای برنامه ششم ت...

اختصاص پاداش برای افشاگران فساد و تخلف در مشهد ، رویه ای موثر در مبارز...

پیشنهاد می شود که رویه و قانون مصوب شده در شورای شهر مشهد  در خصوص حمایت‌ از افشاکنندگان فساد ،  در تمام ادارات و ارگانهای دولتی  محقق و اجرایی شود ، بلکه به گونه ای همه گیر و گسترده ، مبارزه با فساد...

برنامه عصرجدید ، تلنگری به صدا و سیمای مراکز استان هاست...

بدون شک با مدیریتی درست و آزادی عمل بیشتر مراکز استان ها در تولید برنامه ، می توان در مسیر ساخت و تهیه برنامه های گوناگون و جذابی در حوزه های مختلف  قرار گیرند که علاوه بر اینکه هریک عصر جدیدی برای ا...