سیاست شرق بررسی می کند ؛  پوتین و روابط برد برد روسیه با اسرائیل...

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور اقتدارگرای روسیه ، طی زمامداری خود تلاش کرده است تا پیوندهای روسیه و اسرائیل را مستحکم تر نموده و از این طریق ، علاوه بر اینکه  تقابل سیاست های  روسیه با آمریکا را در منطقه...