گسترش سریع ویروس کرونا و افزایش شدید بیکاری در آمریکا...

بحران کرونا تأثیر فراگیری بر زندگی و بازار کار در آمریکا گذاشته است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه در ایالت نیویورک رو به افزایش شدید است. در عرض یک هفته تعداد متقاضیان دریافت مزایای بیکاری د...

 رئیس جمهور از طرحی در شورای امنیت سازمان‌ملل برای لغو تحریم ها خبر دا...

رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت گفت :  وزارت امور خارجه حرکت بسیارخوبی را برای حرکت افکار عمومی و «نه گفتن به تحریم» آغاز کرده است، الان در شورای امنیت سازمان ملل نیز این بحث مطرح است که مصوبه‌ای ...