امسال ، سالی پرنعمت و پر زحمت است

رئیس‌جمهور : همه از قوه قضائیه گرفته تا شهرداری‌ها، باید دست به دست هم بدهیم که این اتفاقات نیفتد. پیش‌بینی می‌شود این بارندگی تا سه سال آینده در فصل بهار ادامه داشته باشد ، حال ما مبنا را بر این ب...