تصویب لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» در هیات ...

هیات وزیران در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد به ادامه بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب کرد....

ولنگاری اقتصادی ؛ افکار عمومی وکرامتی که دست خود ماست…...

با نگاهی اجمالی به سطوح مختلف جامعه و مشکلات موجود ، خواهیم دید که سیاستگذاری های مجلس و برنامه های دولت در رفع این چالشها و نظارت دستگاههای مربوطه تاکنون آنطور که شایسته است نتوانسته انتظارات و مطال...