رهبر انقلاب: محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست...

رهبر انقلاب در توئیتی ، محو اسرائیل را به معنای محو یهودیان ندانستند. به گزارش سیاست شرق، رهبر انقلاب در توئیتی، محو اسرائیل را به معنای محو یهودیان ندانستند و ادامه دادند که ما با یهودیان کاری نداری...

گفتگوی سیاست شرق با حسین علیخانی ،معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه خوزست...

حسین علیخانی : اقتصاد بیمار به منافع اجتماعی و ملی ما چه در داخل و چه در خارج ، آسیب می رساند ؛ ما می توانیم آن را اصلاح کنیم و آن هنگامی است که به عقب برگردیم و اشتباهات خود را پذیرا باشیم و آنها را...

خدایا پناه میبریم به تو !

برای خلاصی از مصیبتهای خودساخته و دگرساخته ، گذشته را جبران کنیم و همه سرمایه های اجتماعی و نخبگان و ظرفیتهای کارآمد اقوام و استان را بکار گیریم تا تحول و تغییر را با آرامش بیشتر برای مردم به ارمغان ...

اخلاق سیاسی یا سیاست اخلاقی

آنچه را که فرهنگ عمومی که ترکیبی از فرهنک ایرانی و اسلامی است به ما آموخته است ، ارجعیت اخلاق در رفتار و گفتار افراد و بالاخص خواص و نخبگان است ، یعنی اینکه فارغ از هرگونه هدفی ، می بایست لگام سیاست ...

سهم زنان و حقوق زنان

تجارب مختلف سایر کشورها در احقاق حقوق زنان نشان می دهد که اراده سیاسی دولت ها ، احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد  ازجمله عواملی‌ هستند که می‌توانند به افزایش مشارکت سیاسی و حضور زنان در عرصه های مد...

کنترل و حل بحران‌های اقتصادی فعلی امکان‌پذیر و دور از دسترس نیست....

حسن بیادی : قبول دارم که در شرایط نابرابر جنگ اقتصادی و سیاسی با جهان استکباری به سر می‌بریم اما در همین حال هم اگر متدولوژی سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری و مدیریت کشور از یک وحدت منطقی و با هماهنگی بالا ...

اراده ای برای اصلاح نظام معیوب انتخاباتی وجود ندارد...

اذعان همه مسئولان رسمی و غیررسمی و چهره‌ها و جریان‌های سیاسی کشور، مسئله امروز ایران، افراد و شخصیت‌ها نیست بلکه مسئله اصلی، نظام انتخابات معیوب است، از آن بدتر اراده‌ای که این وضعیت معیوب را اصلاح ک...