خدایا پناه میبریم به تو !

برای خلاصی از مصیبتهای خودساخته و دگرساخته ، گذشته را جبران کنیم و همه سرمایه های اجتماعی و نخبگان و ظرفیتهای کارآمد اقوام و استان را بکار گیریم تا تحول و تغییر را با آرامش بیشتر برای مردم به ارمغان ...

اخلاق سیاسی یا سیاست اخلاقی

آنچه را که فرهنگ عمومی که ترکیبی از فرهنک ایرانی و اسلامی است به ما آموخته است ، ارجعیت اخلاق در رفتار و گفتار افراد و بالاخص خواص و نخبگان است ، یعنی اینکه فارغ از هرگونه هدفی ، می بایست لگام سیاست ...

سهم زنان و حقوق زنان

تجارب مختلف سایر کشورها در احقاق حقوق زنان نشان می دهد که اراده سیاسی دولت ها ، احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد  ازجمله عواملی‌ هستند که می‌توانند به افزایش مشارکت سیاسی و حضور زنان در عرصه های مد...

کنترل و حل بحران‌های اقتصادی فعلی امکان‌پذیر و دور از دسترس نیست....

حسن بیادی : قبول دارم که در شرایط نابرابر جنگ اقتصادی و سیاسی با جهان استکباری به سر می‌بریم اما در همین حال هم اگر متدولوژی سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری و مدیریت کشور از یک وحدت منطقی و با هماهنگی بالا ...

اراده ای برای اصلاح نظام معیوب انتخاباتی وجود ندارد...

اذعان همه مسئولان رسمی و غیررسمی و چهره‌ها و جریان‌های سیاسی کشور، مسئله امروز ایران، افراد و شخصیت‌ها نیست بلکه مسئله اصلی، نظام انتخابات معیوب است، از آن بدتر اراده‌ای که این وضعیت معیوب را اصلاح ک...

اختلافات و اشتراکات احزاب اروپاستیز در پارلمان اروپا...

برخی از تحلیل گران معتقدند با وجود پیروزی بی سابقه احزاب اروپاستیز، اختلافات اساسی این گروه‌ها بر سر مسائل ملی گرایانه منجر به عدم ائتلاف آنان و خنثی شدن اثرشان در سیاست‌های اتحادیه اروپا خواهد شد....