گام دوم انقلاب و رسالت رسانه‌ها در تمدن‌سازی...

باید بپذیریم که پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی‌، علی‌رغم تلاش‌های بسیار، هنوز آثار فراوانی از عقب‌ماندگی در کشور باقی مانده است و امیدواریم رسانه‌های تأثیرگذار کشور بتوانند فرمایش رهبر معظم انقل...