روز قلم گرامیباد

اهل قلم به همان اندازه که در آگاهی‌ بخشی ، توسعه فرهنگی ، ترویج صلح ونوع‌دوستی بین المللی ، ایجاد وحدت و همبستگی ملی موثرند ، به همان اندازه نیز می توانند در مسیری غیر فعالیت داشته باشند ، مسیری که م...

اخلاق سیاسی یا سیاست اخلاقی

آنچه را که فرهنگ عمومی که ترکیبی از فرهنک ایرانی و اسلامی است به ما آموخته است ، ارجعیت اخلاق در رفتار و گفتار افراد و بالاخص خواص و نخبگان است ، یعنی اینکه فارغ از هرگونه هدفی ، می بایست لگام سیاست ...

اراده ای برای اصلاح نظام معیوب انتخاباتی وجود ندارد...

اذعان همه مسئولان رسمی و غیررسمی و چهره‌ها و جریان‌های سیاسی کشور، مسئله امروز ایران، افراد و شخصیت‌ها نیست بلکه مسئله اصلی، نظام انتخابات معیوب است، از آن بدتر اراده‌ای که این وضعیت معیوب را اصلاح ک...

آئین هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران

هفته فرهنگی ترکمنستان  تا ۲۸ خردادماه با همکاری اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور، رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان، وزارت فرهنگ ترکمنستان و سفارت ترکمنستان در تهران ادامه دارد....