صحرا کریمی : ایران، ترکیه و افغانستان در زمینه سینما، حرف زیادی برای گ...

صحرا کریمی :وقتی ۱۴ سال داشتم برای نخستین بار در فیلم سینمایی «دختران خورشید» از خانم مریم شهریار به شکل مبتدی بازی کردم و یک سال بعد نیز در فیلم «خواب سفید» به کارگردانی حمید جبلی بازی کردم. این در ...

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس :  وزیر ارشاد مبصر نیست که به بازیگران بگوید ک...

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر ارشاد از طرف نمایندگان بسیار تحت فشار قرار می گیرد، گفت: سینماگران، کارگردانان و هنرمندان جزو بخش خصوصی بوده و در مجموعه دولت نیستند و به نظر م...