بحران اقتصادی فرا رسیده است

شرکت‌های خدمات مالی گلدمن ساکس و مورگان استنلی از آغاز بحران جهانی خبر دادند. به گفته تحلیلگران، اکنون صحبت از عمق و مدت زمان احتمالی رکود اقتصادی است....

چند سال طول می‌کشد تا پناهجویان در آلمان کار ثابت پیدا کنند؟...

نتایج یک پژوهش تازه در آلمان که روز سه‌شنبه ۴ فوریه (۱۵ بهمن) منتشر شده است نشان می‌دهد ۴۹ درصد از پناهجویانی که از سال ۲۰۱۳ به این کشور آمده‌اند توانسته‌اند در کمتر از ۵ سال شغلی ثابت پیدا کنند....