چرا در مسابقات تنیس ویمبلدون، رنگ لباس بازیکنان سفید است؟...

این مسابقات که آغاز آن به ۱۸۷۷ برمی گردد و از سال ۱۹۲۲ جنبه عمومی پیدا نموده ، تا کنون سنت رنگ سفید لباس بازیکنان را همچنان حفظ کرده است سیاست شرق _ مسابقات قهرمانی تنیس ویمبلدون از قدیمی ترین و معتب...

رئیس هیات ورزش های همگانی خوزستان عنوان کرد: شروع بکار ۵۱ ایستگاه آوای...

امید حاجتی، رئیس هیات ورزش های همگانی استان خوزستان از شروع بکار ۵۱ ایستگاه آوای ورزش در همسایگی در استان خوزستان خبر داد به گزارش سیاست شرق، در مراسم افتتاحیه آوای ورزش در همسایگی، امید حاجتی، رئیس ...

غزل حکیمی‌فرد، شطرنج‌باز برجسته ایرانی، به سوئیس مهاجرت کرد...

با مهاجرت و پذیرش تابعیت سوئیس، غزل حکیمی فرد، استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران ، برای این کشور مسابقه خواهد داد. به گزارش سیاست شرق، غزل حکیمی‌فرد، ملی‌پوش و قهرمان شطرنج‌ زنان ایران که جهت ادامه تحصیل...