استان خوزستان، نیازمند طرح نوین مدیریتی و نقشه راه صنعت

دستیابی به آنچه در توسعه صنایع استان مطرح گردید، نیازمند طرحی جدید و فصل نوینی از تغییر ات در تعریف و تعبیر مدیریت ها از نگرش سنتی آن بسوی مدیریتی نوین و با استفاده از نیروی انسانی متخصص ،جوان ،بابرنامه های اجرایی و باانگیزه در این عرصه است

سیاست شرق _ سعید رضایی[!]؛

صنعت یکی از پیچیده ترین بخشهای اقتصادی در ایران است و تدوین استراتژی عملیاتی برای آن، با توجه به جمیع جهات مرتبط، کار چندان راحتی نیست.درحقیقت صنایع مختلف اعم ازسنگین، متوسط و کوچک در صادرات غیرنفتی کشور و استان خوزستان نقش بسیارحیاتی و موثر دارند.

بنگاههای کوچک و متوسط دربیشتر کشورهای جهان، مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درامد،ثروت ،ایجاد اشتغال ،افزایش بهره وری ،رشد اقتصادی و نیز کارامد ترین شیوه کاهش وابستگی به درامدهای نفتی تلقی میشوند.بنابراین توسعه بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده دراستانهای صنعتی کشور از جمله استان خوزستان، ضرورتی اجتناب ناپذیربرای ایجاداشتغال است. ازاین رو لازمه این امرتوجه به نواوری، خلاقیت و ارائه ایده های نوین تخصصی توسط مدیران صنایع ضرورتی بسیار راهگشاست. اقدامات اساسی که می توان در این مورد عنوان نمود، شامل برقراری ارتباطات بین بخشی در اقتصاد(توام با برنامه ریزی و هماهنگی) برای رفع هرگونه موانع رشد تولید وبرطرف کردن رکود صنایع استانی است.

ارتباط نقش محوری و برنامه ریزی شده اداره کل صنایع استان با سازمانهای تابعه خود و بانکها درخصوص حمایت از سرمایه گذاران جدید و سرمایه گذاران مقروض فعلی و از سویی دیگر مسئله مهم در وضعیت فعلی و مشکلات موجود،ارتباط علمی و تحقیقی مراکزدانشگاهی استان جهت رفع مشکلات بخش صنعت توسط نخبگان دانشگاهی بسیار کارساز و اساسی خواهد بود.

در حالی که شورای شهر و کارگروه اشتغال استان در جذب سرمایه گذار و تدوین گزارش وضعیت اقتصادی صنایع استان ازنظر امکان سنجی صنایع و ایجاد زنجیره تامین دراستان درقالب قطبهای صنعتی منطقه ای و پیشنهاد تدوین طرح های کارشناسی به نمایندگان مجلس درحمایت از صنایع استان مانند حذف قوانین دست پاگیر،سهولت دریافت تسهیلات سرمایه گذاری با نرخ بهره مناسب تر ،کاهش قیمت زمین درشهرک های صنعتی و… می تواند موثر و تاثیرگذار باشند، با این وجود نیازمند یک عزم جدی در این رابطه هستیم تا به تقویت بخش صنعت استان انجامد.

بنابراین دستیابی به آنچه در توسعه صنایع استان مطرح گردید، نیازمند طرحی جدید و فصل نوینی از تغییر ات در تعریف و تعبیر مدیریت ها از نگرش سنتی آن بسوی مدیریتی نوین و با استفاده از نیروی انسانی متخصص ،جوان ،بابرنامه های اجرایی و باانگیزه در این عرصه است؛ امری که در بطور حتم ، در جهت پیشرفت و توسعه استان خوزستان ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

[!] دکترای مهندسی صنایع و مشاور اشتغال و برنامه ریزی

انتهای پیامدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *