همکاری با ما

پایگاه خبری «سیاست شرق»  تلاش دارد در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از جایگاهی واقع بینانه و منصفانه نسبت به خبررسانی و تحلیل وقایع و رخدادها ایران و جهان اقدام نماید.

لذا این پایگاه خبری آمادگی دارد با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه های مختلف و در چارچوب قوانین و عرف رسانه ای ، علاوه برکمک به بهبود و رفع نواقص موجود ؛ زمینه مناسبی را نیز جهت تضارب آرا و اندیشه ها و ارائه آن به عموم مردم فراهم نماید.

در این رابطه پایگاه خبری «سیاست شرق» از نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خوانندگان محترمی که دغدغه های مشابه ای نسبت به وضعیت ، تحولات و رخدادهای ایران و جهان دارند، کمال بهره را خواهد برد.در ضمن ، با  به توجه عدم وابستگی به گروهای سیاسی و اقتصادی ، همکاری با این پایگاه خبری هیچگونه درآمد یا هزینه ای نخواهد داشت.

.

 ¶¶¶در  حوزه های  زیر می توانید با پایگاه خبری « سیاست شرق» همکاری فرمایید:

خبر / یادداشت / مصاحبه / گزارش خبری / گزارش تصویری / عکس/ ترجمه

.

 ¶¶¶ نکات مهم :

مطالب ارسالی در چارچوب های حرفه ای ، اخلاقی ، رسانه ای بوده و ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشند.

در مطالب ارسالی به اقوام ، اشخاص ، فرهنگ ، مذهب و یا گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی  توهین نشده باشد.

مطالب ارسالی منافی وحدت و منافع ملی نباشند.

 

آدرس پست الکترونیک :

تماس با ما : ………….  siasatshargh@gmail.com

تماس با مدیرمسئول :   sh.zamani111@yahoo.com