« انحراف از انسانیت با دستکاری برداشت های ذهنی ! »

« انحراف از انسانیت با دستکاری برداشت های ذهنی ! »

سیاست شرق / شهاب زمانی (مدیر مسئول ) ؛

با نگاهی جامع به فرهنگ ملت ها  و جوامع بشری ، آنگونه که مشخص است ،  بسیاری از انسان ها  برداشت های  انسانی و ذهنی تقریبا مشابه و یکسانی از خوبی ها ، بدی ها ،  ارزش ها ، هنجارها ،  دوستی ها  ، دشمنی ها  و سایر کلید واژه های موجود در فرهنگ خود دارند.

با این وجود دولت ها در مسیر عملکرد فرهنگی خود ، تلاش دارند تعاریف خاص خود را در اذهان  مردم دستکاری نموده تا فرهنگ خصوصی  و عمومی جامعه را سازماندهی و به نوعی ساماندهی نمایند‌.
اما این نظر در حوزه های تخصصی ،  گاهی جنبه ای غیر انسانی به خود گرفته و چنین  دولت هایی ،  با دستکاری تعاریف ذاتی انسان ها  ، موجب ایجاد فضایی مورد دلخواه و گاها خشونت بنیان  می شوند  که نه تنها مردم خود  ، بلکه ملت های دیگر  را نیز وارد تخاصم و منازعاتی سلسله وار و زنجیری می نمایند  که با تفکر و تامل  نیز نمی توان، به لزوم وجود چنین منازعاتی در روابط انسان ها پی برد.
نمونه روشن چنین فرایند و اقدامی ، کتابچه ها و جزوه های آموزشی است  که در اختیار سربازان و نظامیان کشورهای مختلف و مخصوصا ارتش های قدرت های بزرگ قرار داده می شود ، تا ذهنیت و برداشت  آنها را نسبت به دیگران و مخصوصا کسانی که دشمن تصور  می شود ، آنگونه که مد نظر است ، دستکاری و در مسیر دلخواه هدایت شوند.

در واقع این سربازان با چنین روندی ،  اعمال خشونت و بی اعتنائی به نوع دوستی ، در انجام هر اقدامی و یا  به کارگیری سلاح های مختلف و حتی ممنوعه (هسته ای ، میکروبی ، شیمیایی و … ) را برای خود نه تنها تعریف ، بلکه توجیه و به بازخورد غیر انسانی آن نیز  توجه چندانی  نخواهند نمود  !

شاید نمونه مشخص چنین فرایندی  ، « پاول تیبت » خلبان پرتاب کننده بمب اتمی بر سر مردم هیروشیمای ژاپن باشد  که وقتی در سال ۱۹۸۱ با یکی از بازماندگان حمله اتمی به هیروشیما دیدار کرد ؛ وقتی از وی پرسیدند که از این اقدام که به  مرگ بیش از ۱۴۰ هزار زن، مرد و کودک منجر شد  پشیمان است؟ در آرامش کامل چنین عنوان نمود : « نه ، به جهنم » !!!

این چنین است که گاها نظامیان در این رابطه ، چنان روح و روان خود را در اختیار تبلیغات و تحلیل های مشخصی  قرار می دهند ، که دیگر در انجام هر عمل خشونت آمیز و یا به کارگیری هر نوع سلاحی ، درنگ نمی کنند بلکه این کار خود را  آرمانی ،  انسانی و حتی شرافتمندانه  نیز  تلقی می نمایند!

چنین بازخوردی است که جهان شاهد جنایاتی بس غیر انسانی از طرف کسانی است  که انسان های دیگر را مات و مبهوت می نماید و در انسان بودن رهبران و مجریان آن ، شک و تردید می نمایند!
در انجام چنین جنایاتی ، فرد به رباطی بدل می شود که با اطلاعات دستکاری شده قبلی که روح و ذهن انتقامجو و محصورش را تسخیر نموده ،  دیگر امکانی برای تامل و تعقل در عملکرد خود نمی بیند.

لذا تاکید صرف بر راهبردهای خشونت آمیز  و فرهنگ نظامی گری در عرصه روابط انسانها و ملت ها  ، بدون توجه به پیامدهای زیانبار آن و همچنین اشاعه چنین فرهنگ ستیزه جویانه  توسط دولت ها ، موجب خلق وقایع و رخدادهای خطرناکی چون جنگ ها و یا نسل کشی های مختلفی است که ارزش های انسانی را لگدمال  و از انسان ، گرگی درنده در مقابل انسان دیگر که شاید هموطن یا انسان دیگری باشد ، نمایان خواهد ساخت .

از این رو تشدید  منازعات موجود در عرصه های مختلف و جهانی  ، گاها نه واقعی که برساخته ای از افکار کسانی است که منافع وجودی خود را در موجودیت آنها و نه حل و فصل آنها بر مبنای منفعت ملتها می بینند.

جهان امروز در کنار سازمان های بین المللی ضعیف و زدو بند های پنهان قدرت های بزرگ ، که به وجه المصالحه شدن  کشورهای ضعیف منجر شده است ، به صحنه بازی شطرنجی می ماند که مهره های آن ، دولت هایی هستند که حرکت نمی کنند ، بلکه حرکت داده می شوند!

به نظر می رسد دولت هایی ، با دستکاری برداشت های  ذهنی سربازانشان ، آنها را  از انسانیت ذاتی خود منحرف می نمایند ،  تا به گمان خود به نتایج ملموس تری در رسیدن به اهداف خود  نائل آیند  . مسئله ای که  با  تامل و تعقل انسانی ، منافاتی بس خطرناک برای آینده بشریت و بدون  مستثنی شدن کشوری از تبعات زیانبار آن دارد !
انتهای پیامدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *