... امروز: پنجشنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳

مطالب تگ: جامعه

اجتماعی
تکنولوژی های جدید و جامعه قریب الوقوع

 سیاست شرق _ تاکنـون بایـد مشـخص شـده باشـد کـه پیامدهـای اجتماعـی فن آوری هـای پیـشرو، بسـیار عظیـم خواهنـد بـود[…] بــا نگاهــی شــفاف بــه هــوش مصنوعــی آغـاز میشـود؛ حـوزهای کـه در...

اجتماعی
ضرورت داشتن فضایی شاد و با نشاط / توجه به اولویت های جامعه

سیاست شرق _ نمی توان انکار کرد که جامعه ما، به دلایل مختلف، چندان جامعه شادی نیست تا بتواند شهروندانش را از نظر روحی و روانی تقویت کند، زیرا عوامل...

تحلیلگران
‏حیا و عفاف؛ گوهر ناب بانوان جامعه ایرانی

سیاست شرق – امید حلالی؛ پس از ماجرای برخورد فیزیکی دو خانم در اتوبوسBRT تهران (سپیده رشنو و رایحه ربیعی) در تیرماه ۱۴۰۱ عملن نوعی صف بندی در افکار عمومی...

اجتماعی
عبدی : مگر زمان شاه که حجاب اجباری نبود ، کسی لباس زیر بر سر چوب کرد؟ / اتفاقا برعکس بود و چادر برافراشته شد

سیاست شرق _ عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از استدلال‌هایی که موافقان سیاست‌های جاری در دفاع از قانون پوشش زنان می‌آورند، بسیار عجیب است. می‌گویند اگر روسری را...

تحلیلگران
ادغام و انحلال نهادهای موازی، مهم ترین راه کارآمدی اداری

سیاست شرق _ امید حلالی؛ در حالی که نارضایتی های اجتماعی خطری عمده برای هر ساختاری محسوب می شود و این پدیده نیز در حال شکل گیری و گسترش در...

تحلیلگران
یادداشت سردبیر؛
اخلاق سیاسی یا سیاست اخلاقی

سیاست شرق _ شهاب زمانی؛ آنچه که در رفتار سیاستمداران و نخبگان جامعه توسط دیگران قابل تامل و ارزیابی است، اخلاق سیاسی و توجه به رعایت نزاکت در گفتار و...

language »